HitClub hiểu rằng quyền riêng tư của người chơi là rất quan trọng. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của người chơi và sử dụng thông tin đó một cách an toàn và có trách nhiệm.

Quyền Riêng Tư Tại Hitclub
Quyền Riêng Tư Tại Hitclub

Thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của người chơi khi người chơi đăng ký tài khoản, nạp tiền, rút tiền, hoặc tham gia các hoạt động khác tại HitClub. Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập bao gồm:

 • Tên, địa chỉ email, số điện thoại, ngày sinh, giới tính
 • Thông tin tài khoản ngân hàng
 • Lịch sử giao dịch
 • Thông tin hoạt động trên cổng game

Cách chúng tôi sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của người chơi cho các mục đích sau:

 • Cung cấp dịch vụ cho người chơi
 • Xác minh danh tính người chơi
 • Đảm bảo an ninh và tính toàn vẹn của hệ thống
 • Gửi thông tin khuyến mãi và các thông báo khác cho người chơi

Chia sẻ thông tin

Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của người chơi với bên thứ ba trừ khi được người chơi đồng ý hoặc trong các trường hợp sau:

 • Theo yêu cầu của pháp luật
 • Để bảo vệ quyền lợi của HitClub hoặc người chơi khác

Bảo mật thông tin

Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật an ninh thông tin tiên tiến để bảo vệ thông tin cá nhân của người chơi. Các biện pháp bảo mật này bao gồm:

 • Mã hóa thông tin
 • Bảo mật truy cập hệ thống
 • Giám sát hệ thống

Quyền của người chơi

Người chơi có quyền truy cập, chỉnh sửa, hoặc xóa thông tin cá nhân của mình. Để thực hiện các quyền này, người chơi vui lòng liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của HitClub.

Thay đổi chính sách

HitClub có thể thay đổi chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào. Khi có thay đổi, chúng tôi sẽ thông báo cho người chơi qua email hoặc thông báo trên trang web.

Liên hệ

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về chính sách bảo mật của HitClub, vui lòng liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng tôi theo thông tin sau:

 • Email: [email protected]
 • Hotline: 0909 666 666
 • Website: https://hitclub.supply/

Dưới đây là một số chi tiết về cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của người chơi:

 • Cung cấp dịch vụ cho người chơi: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của người chơi để xác minh danh tính của người chơi, cung cấp dịch vụ cho người chơi, và giải quyết các vấn đề của người chơi.
 • Xác minh danh tính người chơi: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của người chơi để xác minh danh tính của người chơi, bao gồm tên, ngày sinh, giới tính, địa chỉ email, số điện thoại, và thông tin tài khoản ngân hàng.
 • Đảm bảo an ninh và tính toàn vẹn của hệ thống: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của người chơi để đảm bảo an ninh và tính toàn vẹn của hệ thống, bao gồm lịch sử giao dịch và thông tin hoạt động trên cổng game.
 • Gửi thông tin khuyến mãi và các thông báo khác cho người chơi: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của người chơi để gửi thông tin khuyến mãi và các thông báo khác cho người chơi.

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của người chơi một cách an toàn và có trách nhiệm. Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật an ninh thông tin tiên tiến để bảo vệ thông tin cá nhân của người chơi, bao gồm mã hóa thông tin, bảo mật truy cập hệ thống, và giám sát hệ thống.

Người chơi có quyền truy cập, chỉnh sửa, hoặc xóa thông tin cá nhân của mình. Để thực hiện các quyền này, người chơi vui lòng liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của HitClub.

HitClub có thể thay đổi chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào. Khi có thay đổi, chúng tôi sẽ thông báo cho người chơi qua email hoặc thông báo trên trang web.

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về chính sách bảo mật của HitClub, vui lòng liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng tôi.